top of page
 1. כללי 

  1. אתר www.funeatarium.co.il (להלן: "האתר") פותח ומופעל ע"י ”פאניטאריום-יעל עשת" , הרשומה כעוסק מורשה. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים של "פאניטריום" על ידי ציבור הגולשים באינטרנט. 

  2. האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  3. כל המבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה באתר הינו מודע לתקנון האתר המשתתף, מצהיר ומתחייב כי מסכים להוראותיו, וכי לא תהה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי ומי מטעמם של האתר ו/או מפעיליו. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולת רכישה של מוצר המוצע באתר.

 2. תנאי שימוש 

כל משתמש רשאי לבצע קנייה באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

א. המשתמש הנו מעל גיל 18. 

ב. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

ג. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. 

 1. פרטי המשתמשים

  1. כדי לרכוש מוצר באתר, יש להרשם לאתר ולמלא פרטים אישיים הנדרשים לביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ועוד. 

  2. בנוסף, יש לבחור שם משתמש (כתובת דואר אלקטרוני) וסיסמה אישית, אשר מלווה את כל הרכישות ו/או השימוש באתר. 

  3. פרטי כרטיס האשראי יימסרו רק בתום תהליך הרכישה. הפרטים יימסרו ע"י מבצע הרכישה ישירות לחברת פייפאל או לאומי-קארד, המאפשרית לבצע תשלום מאובטח באמצעות רשת האינטרנט. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר.

  4. שימוש בפרטים האישיים ע"י "פאניטריום" יתבצע באופן אנונימי, לצורך ניתוחים סטטיסטיים בלבד. מעבר לשימוש הנ"ל "קוראימלי" מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

  5. "פאניטאריום" שולחת דיוור אלקטרוני למשתמשים – הן לצורך אישור פרטים ולאישור ביצוע הזמנת מוצרים, והן לצורך עדכון על מבצעים, הטבות ותכנים לרוכשים ב"פאניטאריום". 

  6. "פאניטאריום" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, "פאניטאריום" לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 1. רכישת מוצרים באתר 

  1. "פאניטאריום" מאפשרת ללקוחות לרכוש מוצרים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. חלק מהמוצרים מפותחים ומעוצבים ע״י ״פאניטאריום״, חלקם מיובאים מחו״ל וחלקם מספקים ישראלים“.

  2. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג דף (להלן "דף המוצר") הכולל את שם המוצר, תכונות המוצר ומחיר המכירה. 

  3. למבצע הרכישה יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הרכישה בתוך יומיים עסקים מסיום הליך המכירה. לקוח אשר לא קיבל אישור זה תוך מספר ימים, יפנה אל שירות הלקוחות לבירור בנושא. 

  4. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 

  5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע ההזמנה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, הזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע ההזמנה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה "פאניטאריום" זכאית לבטל את ההזמנה. 

  6. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע הרכישה, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה "פאניטאריום" זכאית לבטל את ההזמנה. 

 2. מחירים 

  1. כל המחירים באתר כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. 

  2. כל המחירים באתר הנם בש"ח, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. 

  3. "פאניטאריום" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים באתר. המחיר התקף לרכישה הוא המחיר שהופיע באתר בעת ביצוע הרכישה. 

 3. אספקת המוצרים 

  1. "פאניטאריום" מתחייבת לספק מוצר/ים שהוזמנו באתר, בתנאים הבאים: 

 1. המוצר והמרכיבים הנדרשים לייצורו קיים במלאי. 

 2. הלקוח מסר כרטיס אשראי תקף, שניתן לחייבו ולסולקו בישראל. 

 3. חברת האשראי של הלקוח אישרה את העסקה. 

 4. הלקוח מסר שם וכתובת נכונים ועדכניים למשלוח המוצר/ים. 

  1. "פאניטאריום" תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת שהוקלדה בעת ביצוע הקנייה, תוך המועד הנקוב בדף "אפשרויות משלוח", אלא אם כן נכתב אחרת באתר, בכפוף לתשלום דמי המשלוח, אלא אם צוין אחרת. 

  2. "פאניטאריום" לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה ו/או לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. 

  3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, "פאניטאריום" תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. 

  4. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לישראל. במקרה זה ייגבה מחיר נוסף, אותו ניתן לברר מול "פאניטאריום" ישירות. 

  5. התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו "פאניטאריום" מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר. 

  6. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף "אפשרויות משלוח" כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). 

  7. ניתן לאסוף את המוצרים ישירות ״פאניטאריום“ ללא עלות ובתיאום מראש. 

 1. ביטולים והחזרות 

 1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") 

 2. להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הרכישה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע: 

 1. ברכישה של מוצרים שאינם מותאמים אישית - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.

 2. ברכישת מוצרים מותאמים אישית, לא ניתן לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. 

  1. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס באמצעות הדואר האלקטרוני, תוך ווידוא טלפוני של קבלת בקשת הביטול. ביטול העסקה ע"י מבצע הרכישה כפוף לכך שמבצע הרכישה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 

  2. במקרה של ביטול עקב פגם, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו מ״פאניטאריום״: "פאניטאריום" תזכה את מבצע הרכישה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול בגין המחיר המלא אותו שילם, כולל מחיר המוצר ודמי המשלוח וללא דמי ביטול.

  3. במקרה של ביטול שלא עקב פגם: "פאניטאריום" תזכה את מבצע הרכישה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול בגין מחיר המוצר בלבד. עלות משלוח החזרת המוצר תחול על הלקוח, כמו כן, דמי המשלוח והאריזה לא יוחזרו.

  4. "פאניטאריום" תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 1. במקרה ונפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

 2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את ביצוע ההזמנה. 

 3. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית "פאניטאריום" לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, "פאניטאריום" ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. 

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה. 

  1. ניתן לזכות רק לקוחות שרכשו את המוצר, ושילמו עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותם. הלקוח יזוכה רק כאשר המוצר יגיע חזרה ך״פאניטאריום“ וימצא שלם, תקין וראוי להחזרה. הזיכוי יתבצע בכרטיס האשראי בו התבצעה הרכישה בלבד. 

 1. שירות לקוחות 

ניתן לפנות ל״פאניטאריום“ בכל שאלה לגבי המוצרים, לגבי האתר, לגבי תהליך הרכישה ועוד, באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, בהתאם לפרטים המופיעים בדף "צרו קשר".

 

 1. תנאים נוספים 

 1. אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את "פאניטאריום". תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 

 2. האתר מכיל קישורים "לינקים" לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. "פאניטאריום" מספקת לינקים אלו לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד.

 3. "פאניטאריום" תהא רשאית לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם. 

 4. "פאניטאריום" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז "קוראימלי" שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הרכישה. כמו כן, מבצע הרכישה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת. 

 5. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של "פאניטאריום" ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. 

 6. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. רישומי המחשב של "קוראימלי" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 

 7. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 13.12.17 וניתן לשינוי בכל עת ע"י ״פאניטאריום״, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

קנייה מהנה!

bottom of page